PIVOVAR BREWER – taký veľký plagát a taký plný dom sme už dávno nemali :-) vďaka všetkým, ktorí ste prišli…aj pre nás to bol zážitok – ĎAKUJEME!!!

  • 06