Predsilvestrovská žúrka u Čerma – bol to ťažký flám, na ktorý sa nezabúda… :-) Ďakujeme!!!

  • 06